Supervising

I have supervised 2 postdoctors, 4 PhD students, and 13 undergraduate students.

Posdoctors

 1. Buyang Qi (Co-supervise 2019-)

 2. Jian Zhang (2018-)

 3. Ershun Du (Co-supervise 2018-)

PhD Students

 1. Yanghao Yu (2020-)

 2. Jiawei Zhang (2019-)

 3. Haiyang Jiang (2018-)

 4. Hai Li (2017-)

I also work with these PhD Students:

 1. Xiao Cai (2020- )

 2. Ziyang Zhang (2019- )

 3. Tian Xia (2019- )

 4. Hongjie He (2018- )

 5. Pei Yong (2018- )
  Awards: Doctoral National Scholarship (2019).

 6. Wujing Huang (2017- )
  Awards: Doctoral National Scholarship (2018).

 7. Zhenyu Zhuo (2017- )

 8. Yuxiao Liu (2016- )
  Awards: Doctoral National Scholarship (2018).

 9. Qingchun Hou (2016- )

 10. Jingwei Yang (2015- )
  Awards: Doctoral National Scholarship (2016,2017,2019).

 11. Yaohua Cheng (2015- )
  Awards: Doctoral National Scholarship (2017).

 12. Ershun Du (2013-2018)
  Thesis: Operation and Planning Method for Power Systems Towards High Renewable Energy Penetrations with CSP Plants
  Awards: Doctoral National Scholarship (2015), Beijing Outstanding Graduates (2019), Postdoctoral Innovative Talents Support Program (2019).
  Current status: Postdoctor in Tsinghua University

Undergraduate Students

 1. Yanghao Yu (2020)

 2. Jiaxin Ning (2020)

 3. Chengkun Wang (2020)

 4. Jiawei Zhang (2019)

 5. Zijie Liu (2019)

 6. Yujian Pan (2019)

 7. Dahua Gan (2018) Outstanding

 8. Fangyu Li (2018)

 9. Zhihan Lu (2018)

 10. Jiangnan Cheng (2017)

 11. Haoran Li (2017)

 12. Dingrui Li (2017)

 13. Zehan Qin (2015)